گروه شرکت های بین المللی زاگرس پایدار

گروه شرکت های بین المللی زاگرس پایدار

گروه شرکتهای بین المللی زاگرس پایدار مطابق ساختار سازمانی زیر از سال ۱۳۸۰ بر مبنای توسعه همکاری های دوجانبه و چند جانبه با شرکتهای معتبر ومطرح در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی تاسیس وراه اندازی شدند.

با توجه به ضعف آن زمان بخش خصوصی کشوردر زمینه صنعت حفاری ، در آغاز فعالیت ، اهم توان گروه زاگرس پایدار برروی حضور در پروژه های حفاری چاههای نفت وگاز و خدمات جانبی آنها در ایران متمرکزگردید ونتیجه آن شکسته شدن انحصار در این بخش صنعت وحضور گسترده و روز افزون شرکتهای خصوصی ونیمه خصوصی مشابه یکی پس از دیگری در این صنعت می باشد که این گروه خود را بعنوان اولین شرکت حاضر در مبارزه با انحصار، در افتخاراین دستاوردعظیم شریک می داند.

درکنارفعالیت در پروژههای حفاری، دیگر شرکتهای این گروه به منظور کسب تجربه وهمچنین همکاری نزدیک با شرکتهای معتبر بین المللی نفتی از جمله شرکت ملی نفت چین (CNPC)، شرکت ملی نفت ژاپن(INPEX) شرکت های معتبر نفتی Total فرانسه و Shell هلند و Eni ایتالیا و OMV اتریش وبسیاری از شرکتهای خدمات نفتی معتبر امریکایی و غربی از قبیل Halliburton, Schlumberger, Weatherford ,Backer-hughes , National oil well, و… جهت ارائه خدمات تخصصی وحرفه ای به شرکتهای مختلف وابسته به شرکت ملی نفت ایران از جمله شرکت مهندسی وتوسعه نفت، شرکت نفت مرکزی ، شرکت مناطق نفتخیز جنوب ، شرکت ملی حفاری ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی وشرکت ملی گاز در سراسر ایران اقدام نمودند.

پس از محدودیتهای ایجاد شده برای ادامه کار شرکتهای معتبر خارجی در ایران و توقف همکاری بسیاری از آنان از سال ۱۳۸۵ به بعد، این گروه با تکیه بر استراتژی توسعه فعالیتهای خارج از کشور خود، نسبت به حضور فعال در دیگر کشورهای دنیا از طریق ایجاد مشارکتهای جدید ازقبیل تاسیس شرکت یا خرید سهام شرکتها وکارخانجات تولیدی مرتبط با صنایع فوق الذکر و همچنین ایجاد دفاتر خارجی خود در حوزه های آمریکای شمالی ،کشورهای اتحادیه اروپا ، کشورهای ناحیه جنوب شرق آسیا ، حوزه اقیانوسیه و کشورهای خاورمیانه اقدام نمود.

درحال حاضر این گروه افتخار دارد که بعنوان تنها گروه بین المللی ایرانی در بسیاری از پروژه های نفتی ، گازی و مرتبط با انرژیهای نو در منطقه خاورمیانه حضوری فعال وموثر داشته و به کمک مشارکتهای خارجی و همکاران خود براساس استراتژیهای دقیق و رو به رشد تبیین شده، در کنار شرکای ارزشمند ، قابل اطمینان و مورداعتماد خود بسوی آینده ای بهتر و روشنتر گام بر می دارد و از همین جا دست همکاری وهمراهی تمامی متخصصین و شرکتهای فعال وموثر در صنایع فوق در هر گوشه جهان را به گرمی وبا صمیمیت می فشارد

شرکت های همکار در حوزه های مختلف

شرکت های همکار در حوزه های مختلف
www.tuv.com
www.tuv.com

standard

www.total.com
www.total.com

international-oil

www.tata.com
www.tata.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.slb.com
www.slb.com

international-petroleum-services

www.Siemens.com
www.Siemens.com

international-oil

www.shell.com
www.shell.com

international-oil

www.saudiaramco.com
www.saudiaramco.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.qp.com.qa
www.qp.com.qa

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.omv.com
www.omv.com

international-oil

www.oman-oil.com
www.oman-oil.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.npc.ir
www.npc.ir

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.nioc.ir
www.nioc.ir

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.nigc.ir
www.nigc.ir

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.nationaloilwell.com
www.nationaloilwell.com

international-petroleum-services

www.maersk.com
www.maersk.com

international-shipping

www.knpc.com.kw
www.knpc.com.kw

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.inpex.co.jp
www.inpex.co.jp

international-oil

www.iadc.org
www.iadc.org

standard

www.hsbc.com
www.hsbc.com

international-banks

www.halliburton.com
www.halliburton.com

international-petroleum-services

www.enoc.com
www.enoc.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.eni.com
www.eni.com

international-oil

www.cptdc.com
www.cptdc.com

international-shipping

www.CNPC.com
www.CNPC.com

international-oil

www.citigroup.com
www.citigroup.com

international-banks

www.chevron.com
www.chevron.com

international-oil

www.chase.com
www.chase.com

international-banks

www.bakerhughes.com
www.bakerhughes.com

international-petroleum-services

www.americanpetroleuminstitute.com
www.americanpetroleuminstitute.com

standard

www.adco.ae
www.adco.ae

partners-in-the-middle-east-and-asia

http://www.exxonmobil.com
http://www.exxonmobil.com

international-oil