این شرکت بعنوان یکی دیگر از شرکتهای تکمیل کننده زنجیره پیمانکاری صنعتی گروه شرکتهای زاگرس پایدار در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردیده است.

همانگونه که از نام آن پیداست این شرکت مسئولیت انجام پروژه هایی در زمینه ساخت و نصب واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمیایی و همچنین اجرای پروژههای لوله گذاری نفت و گاز با سایزهای بزرگ و مسافتهای طولانی را بعهده دارد.

این شرکت با داشتن چندین توافقنامه با شرکتهای بنام و معتبر بین المللی غربی و شرقی فعال در عرصه های مذکور و در کنار اخذ چندین استاندارد معتبر از جمله ایزو سری ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت و ایزو سری ۱۴۰۰۰ مدیریت زیست محیطی و با استفاده از امکانات گسترده خود، در انجام چندین پروژه در همکاری با دیگر شرکتهای گروه در داخل و خارج از کشور، سابقه فعالیتهای درخور توجهی را دارا میباشد.

شرکت ساخت و نصب صنایع زاگرس پایدار همچون دیگر شرکتهای گروه با انتخاب استراتژی کسب تجربه و دانش روز و به کارگیری مدیران و کارشناسان توانمند و متعهد و تجهیز خود به جدیدترین ماشین آلات و سخت افزارهای مورد نیاز برای اجرای بهینه مسئولیتهای متقبله در پروژههای ذیربط، به پیشرفت و ارتقاء خود ادامه میدهد.