شرکت خدمات مهندسی انرژی زاگرس پایدار از دیگر شرکتهای گروه زاگرس پایدار است که با هدف فعالیت در زمینه انجام مطالعات، طراحی و نظارت در صنایع نفت اعم از بالادستی و پایین دستی تاسیس گردیده است .باعنایت به تنوع فعالیتها در گروه زاگرس پایدار ایجاب می نمود تا شرکتی که بتواند تخصص ها و تجربیات مختلف را بکار گرفته و این امکان را برای گروه فراهم آورد تا مسئولیت کلیه شاخه های فعالیت در یک پروژه اعم ازتامین سرمایه لازم ، طراحی ومهندسی ، عملیات خرید و تدارکات و اجرای پروژه بصورت (E.P.C.F) را مستقلا عهده دار شود،در مجموعه شرکتهای گروه آغاز بکار نماید.

با تاسیس این شرکت گروه زاگرس پایداراین توان را بدست آورده است تا از مرحله مطالعات اکتشافی ، مهندسی مخازن ،تهیه شرح کار و برنامه عملیات حفاری، تولید حفاری، تولید و بهره برداری ، انتقال ،فرآورش ،طراحی واحدهای تولیدی و پالایش تا صنایع تبدیلی مادر (شاخه های مختلف صنایع پتروشیمی ) را در دستور کار خویش قرارداده و و با استفاده ار آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی و بخدمت گرفتن متخصصین داخلی که صرفنظر از پراکندگی از توان بسیار بالایی در ارائه خدمات فنی و علمی برخوردارند با کمترین هزینه ، متناسب ترین طرحها را که با مقتضیات فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی کشور در تمام زمینه ها هماهنگی داشته باشدرا ارئه نماید..

ارتباط تنگاتنگ با مجامع علمی ،فنی و صنعتی سایر کشورهای جهان که در دستور کار این شرکت قراردارد موجب به روز شدن دانش و حصول اطمینان از صحت عملکرد و فعالیتها و پشتوانه ای برای حضور موثر در بازارهای بین المللی میباشد.