گروه شرکتهای بین المللی زاگرس پایدار مطابق ساختار سازمانی زیر از سال ۱۳۸۰ بر مبنای توسعه همکاری های دوجانبه و چند جانبه با شرکتهای معتبر ومطرح در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی تاسیس وراه اندازی شدند. .  << بیشتر بخوانید >>

درباره گروه شرکت های زاگرس پایدار

شرکت ها و بانکهای همکار در حوزه های مختلف

http://www.exxonmobil.com
http://www.exxonmobil.com

international-oil

www.adco.ae
www.adco.ae

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.americanpetroleuminstitute.com
www.americanpetroleuminstitute.com

standard

www.bakerhughes.com
www.bakerhughes.com

international-petroleum-services

www.chase.com
www.chase.com

international-banks

www.chevron.com
www.chevron.com

international-oil

www.citigroup.com
www.citigroup.com

international-banks

www.CNPC.com
www.CNPC.com

international-oil

www.cptdc.com
www.cptdc.com

international-shipping

www.eni.com
www.eni.com

international-oil

www.enoc.com
www.enoc.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.halliburton.com
www.halliburton.com

international-petroleum-services

www.hsbc.com
www.hsbc.com

international-banks

www.iadc.org
www.iadc.org

standard

www.inpex.co.jp
www.inpex.co.jp

international-oil

www.knpc.com.kw
www.knpc.com.kw

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.maersk.com
www.maersk.com

international-shipping

www.nationaloilwell.com
www.nationaloilwell.com

international-petroleum-services

www.nigc.ir
www.nigc.ir

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.nioc.ir
www.nioc.ir

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.npc.ir
www.npc.ir

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.oman-oil.com
www.oman-oil.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.omv.com
www.omv.com

international-oil

www.qp.com.qa
www.qp.com.qa

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.saudiaramco.com
www.saudiaramco.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.shell.com
www.shell.com

international-oil

www.Siemens.com
www.Siemens.com

international-oil

www.slb.com
www.slb.com

international-petroleum-services

www.tata.com
www.tata.com

partners-in-the-middle-east-and-asia

www.total.com
www.total.com

international-oil

www.tuv.com
www.tuv.com

standard